تبلیغات
باغ مخفی - داستانک
همیشه شاد باش

داستانک

دوشنبه 29 خرداد 1391 05:02 ب.ظ

نویسنده : برفی گوگولی
ظهر یک روز سرد زمستانی امیلی وقتی به خانه برگشت پشت در پاکت نامه ای را دید که نه تمبری داشت و نه مهر اداره ی پست روی آن بود . فقط نام و آدرسش روی پاکت نوشته شده بود.او با تعجب پاکت را باز کرد و نامه ی درون آن را خواند.
امیلی عزیز عصر امروز به خانه ی تو می آیم تا تو را ملاقات کنم.
                         ...باعشق,خدا...
امیلی همان طور که با دستان لرزان نامه را روی میز می گذاشت با خود فکر کرد که چرا خدا می خواهد او را ملاقات کند ؟ او که آدم مهمی نبود.در همین فکر ها بود که ناگهان کابینت خالی آشپز خانه را به یاد آورد و با خود گفت:من که چیزی برای پذیرایی ندارم!
پس نگاهی به کیف پولش انداخت او فقط 5 دلار و 40 سنت داشت.

با این حال به سمت فروشگاه رفت و یک قرص نان فرانسوی و 2 بطری شیر خرید.
وقتی از فروشگاه بیرون آمد برف به شدت در حال بارش بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را حاضر کند.
در راه برگشت زن و مرد فقیری را دید که از سرما می لرزیدند.
مرد فقیر به امیلی گفت:خانم ما خانه و پولی نداریم.
بسیار سردمان است و گرسنه هستیم آیا امکان دارد به ما کمکی کنید؟
امیلی گفت:متاسفم من دیگر پولی ندارم و این نان ها را هم برای مهمانم خردیده ام.
مرد گفت:بسیار خوب خانم متشکرم.
و بعد دستش را روی شانه ی همسرش گذاشت و به حرکت ادامه دادند.
همان طور که مرد و زن فقیر در حال دور شدن بودند امیلی درد شدیدی را در قلبش احساس کرد.به سرعت دنبال آنها دوید:آقا خانم خواهش می کنم صبر کنید.وقتی امیلی به زن و مرد فقیر رسید سبد غذا را به آنها داد و کتش را در اورد و روی شانه های زن انداخت.
مرد از او تشکر کرد و برایش دعا کرد.
وقتی امیلی به خانه رسید یک لحظه ناراحت شد چون خدا می خواست به ملاقاتش بیاید و او دیگر چیزی برای پذیرایی از خدا نداشت.
همان طور که در را باز می کرد پاکت نامه دیگری را رو ی زمین دید.
نامه را برداشت و باز کرد:امیلی عزیز از پذیرایی خوب و کت زیبایت متشکرم  ...باعشق,خدا...

دیدگاه ها : نظر
آخرین ویرایش: - -dohky-s.mihanblog.com/ ---> "axgig.com/images/23643955302056115800.gif" rel="SHORTCUT ICON